Thứ sáu, 11 Tháng 1 2013 06:54

Phòng có 1 giường đôi (có cửa sổ)

 

Giá: 500.000 VNĐ